Orlando di Giovanni Pierluigi Claudio Antonio Georg Friedrich Johann
  Laso    da Palestrina     Monteverdi         Vivaldi Händel Sebastian Bach
     Hotovec      Kanaloš     Krapfová        Dufek          Černá       Hrkotová
   Kanalošová      Höllová       Mašek    Benešová           Hyka       Dančová
  Ondráčková     Šimůnek       Štefan       Tomáš       Žmolilová        Rácová
                        Machoňová
                       
                       
Poslechové skladby:
O.Laso:    Sto core mio
G.Palestrina:  Missa Papae Marcelli (Kyrie) - Mše papeže Marcela
C.Monteverdi: Lamento d´Arianna (Nářek Arianny)
A.Vivaldi:  Spring (Jaro)
G.F.Händel: Water Music (Vodní hudba)
J.S.Bach:  Brandenburg Concerto No.3 (Braniborský koncert č.3)
 
Termíny odevzdání na on line výuku:  1.termín do 7.11.2014      
            2.termín do 14.11.2014